1 / 3
1
2 / 3
2

LAPTOP MỎNG NHẸ

CARD MÀN HÌNH ASUS DUAL RTX 2060-O6G
ASUS DUAL RTX 2060

Giá: 5.990.000 đ

RTX™ 3060 V2 12GB GDDR6
RTX 3060

Giá: 8.990.000 đ